Myrvarv

FASTIGHETSSERVICE

 

Vi kan hjälpa olika kategorier av kunder, privata likväl som offentliga och allmännyttiga med fastighetsservice i form av:

  • Fastighetsskötsel , inne och ute
  • Trädgårdsskötsel
  • Reparationer
  • Underhållsarbete
  • Tillsyn av sommarstugor/fritidshus

 

Grunden i all fastighetsskötsel är regelbunden tillsyn och driftskontroll av fastigheten. Med ganska små insatser görs ofta de största vinsterna och man slipper mer omfattande och dyrare reparationer i ett senare skede.
Genom samarbete med andra företagare kan vi erbjuda fastighetsservice av god kvalité.
Vi skräddarsyr våra insatser efter Era önskemål