CERTIFIERAD MATAKI

Ett nytt tak med underlagsduk Mataki MB 380 på ett hustak i Bengtsfors.Hösten 2014

I samarbete med XL BYGG och MATAKI har DAMA ENTREPRENEUR gengått utbildning och därmed blivit certifierad för att erbjuda våra kunder en 30-årig GARANTI för Mataki MB 380.

Mataki MB 30 är en en produkt, underlagsduk, som rekommenderas att använda vid takbyte vid såväl fast som frihängande konstruktioner. Den är också genomtrampningssäker och flexibel vad gäller infästning och användning.

Den 30-åriga pruduktgarantin gäller mellan Er som kund och MATAKI.

Ni erhåller  av oss som certifierad byggare ett dokument som utgör GARANTI.